ผลงาน "Who are you?"

ผลงาน "Christmas Tree"

ผลงาน Christmas Card

จากรายวิชา ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.2 และภาษาฝรั่งเศสระดับชั้น ม.4

นักเรียนออกแบบผลงานของตนเองตามความถนัด ในเทศกาลคริสต์มาส